Kako kontrolisati svetlost sa više uređaja?


01 Izaberite svetlo koje želite da delite. Kliznite ulevo i kliknite na ikonu deljenja

02 Unesite podatke o nalogu osobe sa kojom želite da delite

03 Izaberite njegov / njen profil

04 Uverite se da je to prava osoba i izaberite „OK“

05 Svetlo će se uspešno deliti kada osoba prihvati vaš zahtev.