Kako sinhronizovati svetlo sa muzikom?


01 Izaberite uređaj i tapnite na njega da biste prešli na kontrolnu stranicu

02 Izaberite ikonu „više“ u donjem desnom uglu da biste otvorili napredna podešavanja

03 Izaberite "Music Flow"

04 Uverite se da je svetlo povezano na isti WiFi. Izaberite ikonu „Start“ da biste pokrenuli sinhronizaciju muzike